diashow
Veikko Simpanen | Sosiaalineuvos

Ajankohtaiset

Rahoitusta on jo nyt liian vähän sote- palvelujen tuottamiseksi riittävinä

Lue lisää »

Pitääkö olla oikeus valita riittämätön hoito?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Veikko Simpanen

Veikko Simpanen

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Tietotori

Yhdenvertaisuuden puolesta on toimittava


Yhdenvertaisuuden puolesta on toimittava

Yhdenvertaisuuden perusta on Ihmisarvon ensisijaisuus
Yhdenvertaisuudelle on moraalinen, eettinen ja oikeudellinen peruste

Yhdenvertaisuuden kokemisen tarve on ihmisen kehitykselle ja henkiselle hyvinvoinnille välttämätöntä.
Yhdenvertaisuuden kokemisen vastakohta on eriarvoisuuden kokeminen, syrjityksi tulemisen tunne. Vähäinenkin syrjintä on loukkaus ihmisarvoa kohtaan.

Meille sosialidemokraateille yhdenvertaisuuden kokemisen aikaansaaminen jokaiselle ihmiselle läpi koko elämän on keskeinen poliittinen tavoite.

Oikeistolaisten arvojen valtaan nousu yhteiskunnassamme loukkaa maassamme asuvan väestön keskinäistä yhdenvertaisuutta. Oikeistolaisesta arvopolitiikasta johtuen tuloerot ovat kasvaneet, köyhyys väestössämme lisääntynyt ja eriarvoisuudesta aiheutuva syrjinnän tunne on viime vuosina kasvanut vakavin seurauksin.
Haluamme myös Suomeen eri syistä muuttaneiden ihmisten tuntevan olonsa turvalliseksi ja yhdenvertaiseksi muiden kanssa. Espoossa on yli 120 eri kieltä äidinkielenään puhuvaa ja haluamme heistä jokaisen kokevan olevansa yhdenvertaisia muiden kanssa.
Vauraalla Uudellamaallakin ja myös Espoossa ihmisten yhdenvertaisuuden kokemisen puutteet ja eriarvoisuuden kokemisen vakavat seuraukset ilmenevät monina kasvavina ongelmina.

Maamme edellisen oikeistohallituksen hallituspuolueet, toteuttivat sellaista talous- ja veropolitiikkaa, jonka seurauksista ihmiset edelleen kärsivät. Epävarmuus työpaikan säilymisestä jäytää mieliä. Lapsiperheiden toimeentulovaikeudet ovat kasvaneet suuriksi. Eläkeläisten keskuudessa köyhyys lisääntyy vakavin seurauksin. Nuorten suuri työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa syrjäytymisen tunnetta ja suuria toimeentulovaikeuksia. Nuorten vakavat psyyken sairaudet lisääntyvät huolestuttavalla vauhdilla. Yhteiskunnallinen yhteisvastuu ihmisistä ja sen myötä yhdenvertaisuus ovat nyt Suomessa näivettyneet arvoina.    
 
Oikeistopuolueet ovat Suomessa toteuttaneet pääomapiirien eli ahneiden markkinavoimien haluamaa politiikkaa. Miljardien eurojen suuruisilla hyväosaisten verohelpotuksilla on aiheutettu yhdenvertaisuuden katoaminen käytännön elämästä Suomessa. Kansainvälisen laman seurauksista eivät hyväosaiset ole maksaneet mitään.  

Yhdenvertaiset mahdollisuudet lasten kasvuun ja kehitykseen ovat uhattuna myös Espoossa. Kuntataloutta on kiristetty menoraamibudjetoinnilla. Tämän seurauksena kunnallisia lasten ja nuorten sosiaali-, terveys- ja koulutuspalveluja ei ole lisätty kasvavaa tarvetta vastaavasti. Erityisesti henkilöstöä ei ole hankittu riittävästi ylläpitämään laadukkaita palveluja. Seurauksena tästä on erittäin monien lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta välttämättömien ja syrjäytymistä ennalta ehkäisevien toimintojen väheneminen tai jopa loppuminen.
   
Myöskään Espoon tuki lasten ja nuorten vapaa- ajan harrastustoimintaa toteuttaville nuoriso- liikunta- ja kulttuuriyhteisöille ei ole vastannut kasvanutta tarvetta. Tämä on johtanut näiden yhteisöjen osallistujilta perimien maksujen nostamisiin. Seurauksena on ollut vähäisemmän maksukyvyn omaavien perheiden lasten jääminen näiden harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle. Lasten ja nuorten yhdenvertaiset mahdollisuudet moniin harrastuksiin on menetetty.

Terveydenhoidossa eriarvoisuus on kasvanut viime vuosina jälleen suureksi.
Yhdenvertaisuutta hoidon saamiseksi ei ole. Rahakas pääsee yksityiseen hoitoon jonottamatta lievienkin sairauksien perusteella. Rahalla saa aina hoidon.
Julkisen terveydenhoidon palveluja on sen sijaan vaikea saada. Hoitoon otto kriteerit ovat tiukat ja kiireellisyysluokitus ratkaisee jonotusajan pituuden. Ns. ”ei kiireellisen” hoidon odottaminen voi kestää useita kuukausia. Kaikki tämä johtuu siitä, että julkisen kaikille yhteisen terveydenhoitojärjestelmän palvelujen tarjonta ei vastaa kysyntää. Terveyskeskuksiin on vaikea päästä tutkittavaksi. Terveyskeskusten lääkäritutkimusten laatu heittelee myös liikaa.
Erikoissairaanhoidon jonotusajat ovat liian pitkiä. Sairaudet pahenevat hoitoon pääsyä jonotettaessa ja kivut ja kärsimys kestävät pitkään ennen hoitoon pääsyä.

Palvelumaksut ovat myös julkisessa terveydenhoidossa kasvaneet korkeiksi. Lääkkeiden omavastuuosuus on myös noussut korkeaksi. Suomessa potilas osallistuu kansainvälisesti verraten erittäin suurella maksuosuudella sairautensa hoidon kustannuksiin. Kaikki eivät enää pysty kustantamaan näitä hoitokustannuksiaan julkisessa terveydenhoidossakaan.

Vammaispalveluissa yhdenvertaisuuden aikaansaamiseksi on paljon kehitettävää.
Erityisesti vaikeasti vammaisten elämänlaadun parantamiseksi käytettävät mahdollisuudet eivät kohtaa ihmisiä yhdenvertaisesti.

Yhdenvertaisuus on käytännössä arvona pahiten kadotettu vanhusväestön palveluissa. Kohtuuhintaisia vanhusten kotihoito- ja laitoshoivapalveluja ei Espoossa ole tarjolla kuin osalle tarvitsevia. Heikoimmat ja hauraimmat kärsivät yksinäisyydessä kodeissaan lähes heitteille jääneinä. Maksukyky ei riitä palvelujen ostamiseen
Itsekin huonokuntoisia ja apua tarvitsevia vanhuksia toimii omaishoitajina jopa liikuntakyvyttömiä hoitaen.
Vanhuspalvelujen maksultaan korkeita hoivapalveluja on sen sijaan runsaasti tarjolla. Markkinaehtoisesti hinnoiteltua tarjontaa on lisätty erityisesti maksukykyisille vanhuksille suunnattuna.

Tällä edellä sanotulla olen kuvannut niitä keskeisiä käytännössä mm. Espoossa ja Uudellamaalla asuvien ihmisten kokemia yleisesti yhdenvertaisuutta loukkaavia epäkohtia. Toden näköisesti muuallakin Suomessa.
      
Alla olevista linkeistä löydät yhdenvertaisuutta koskevat tärkeät lait, YK:n julistuksen ja kansainvälisen sopimuksen.


Suomen perustuslaki kts erityisesti 2 luku Perusoikeudet 6§ Yhdenvertaisuus


Yhdenvertaisuuslaki


YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus


Euroopan ihmisoikeussopimus

Uutiset Espoo.fi

Äänestä: Mikä nimeksi uudelle Palvelutorille?

​Kalajärven lähipalvelukeskus kehittyy palvelutoriksi vuoden 2020 alusta...

Lue lisää »

Sosiaali- ja terveyslautakunnassa ensi keskiviikkona 20.11.2019

Lautakunta käsittelee Suur-Matinkylän alueen terveysasemapalveluja.

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Huuhkajahuuma sekoitti eduskunnan täysistunnon – puhe 24 metrin kalastusaluksista karkasi käsistä: ”Verkot kireiksi!”

Eduskunnassa käsiteltiin tänään lakia, jossa ehdotetaan muutettavaksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annettua...

Lue lisää »

Suurliiton lakkokoneisto on kunnossa kevättä varten – ”Kyllä me yhdessä hoidamme tämän maaliin”

Kevättalvea on ounasteltu työmarkkinakierroksen koetinkiveksi, kun kunta-ala, muun muassa suurliitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, istuu...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Väätäinen: Rintamalisän korotus on kaivattu kunnianosoitus sotiemme veteraaneille

Eduskuntaryhmät ovat päättäneet tuntuvasti korottaa sotiemme veteraanien rintamalisää nykyisestä 50 eurosta 125 euroon....

Lue lisää »

SDP:n kansanedustaja Berg: Vaasan keskussairaala saa vihdoinkin ympärivuorokautisen päivystyksen. Iso kiitos Rinteen hallitukselle!

Hallituksen esityksessä (HE 38/2019 vp) ehdotetaan muutettaviksi terveydenhuoltolakia ja lakia kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta. Vaasan...

Lue lisää »