web stats
diashow
Veikko Simpanen | Sosiaalineuvos

Ajankohtaiset

Rahoitusta on jo nyt liian vähän sote- palvelujen tuottamiseksi riittävinä

Lue lisää »

Pitääkö olla oikeus valita riittämätön hoito?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Veikko Simpanen

Veikko Simpanen

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tietotori

Yhdenvertaisuus tavoitteeksi- ei enää eriarvoisuutta lisää sairaanhoitoon

Yhdenvertaisuus tavoitteeksi - ei eriarvoisuutta enää lisää sairaanhoitoon

Olen hämmästynyt kuulemieni ja lukemieni Yksityis- HUS- uutisten johdosta. Niin ovat monet muutkin ihmiset. Olen joutunut viime päivät vastaamaan HUS:n hallituksen varapuheenjohtajana lukuisiin asiaa koskeviin kiukkuisiin kysymyksiin.
Yksityisbisneksen rakentaminen HUS:n sisälle ja näin rahakkaille jonon ohituskaistan luominen HUS:n hoitojen saamiseksi loukkaa syvästi ihmisten oikeustajua ja toki myös Suomen perustuslaissakin säädettyä kansalaisten tasa-arvoista oikeutta hoidon saantiin.
Suomea on moitittu toistuvasti terveydenhoidon epätasa-arvoisesta tarjonnasta OECD:n maaraporteissa. Tämä Yksityis-HUS Oy lisäisi edelleen eriarvoisuutta. Rahakkaat ihmiset saisivat euroilla Yksityis- HUS:sta hoidon jonot ohittaen. Ne, joilla tähän yksityisbisneksen tarjoamaan hoitoon ja jonon ohituskaistan käyttöön ei ole taloudellisia mahdollisuuksia jäisivät piteneviin jonoihin, mutta siitä huolimatta joutuisivat veroillaan ja kela-maksuillaan tämän hyväosaisten ohituskaistan osittaisiksi rahoittajiksi.

Suomen väestön yhdenvertaisuus hoidon saamiseksi on ensisijaisempaa kuin valintaoikeus hoitopaikan tai hoitavan lääkärin suhteen. Tasa-arvon parantaminen terveydenhoidossa edellyttää aivan erilaisia toimenpiteitä, kuin nyt esillä oleva suunnitelma ”rahalla ohi jonon HUSiin hoitoon ”.

Suunnitelma on käsittämätön myös siksi, että HUSilla ei ole pulaa hoidettavista potilaista. Heitä on enemmän jonoissa kuin lain mukainen jonotusaika sallisi. Uudellamaalla on erityinen ongelma julkisen terveydenhuollon oikea-aikaisen hoidon saanti niin terveyskeskuksista kuin HUSistakin. Tämän hoitotilanteen korjaaminen on nyt oltava niin HUSin kuin kuntienkin ensisijainen tavoite ja myös yhteisen suunnittelun kohde. HUS:n ei nyt pidä hukata ainoatakaan vuorokauden tuntia tiloistaan, laitteistaan tai henkilöstöstään julkisen terveydenhuollon ulkopuoliselle toiminnalle.
Osakeyhtiöiden järjestämää hoitoa on jo nyt tarjolla HUS:n toiminta-alueella ylikapasiteetilla. Rahakkaat ihmiset saavat ”ei kiireellisenkin” hoidon jonottamatta.

Yhdenvertaisuus hoidon saamisessa ei nyt Uudellamaalla toimi. Maksukyky ratkaisee jo vakavalla tavalla terveydenhoidon palvelujen saannissa ja sairauksien hoidossa. Nyt on Suomen perustuslaissakin säädetyn yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi julkisen terveydenhuollon resursseja lisättävä eikä suinkaan purettava tai hajotettava.

Ensisijassa on vahvistettava kuntien taloudellista asemaa myös terveydenhoidon kehittämiseksi.

Toisena toimenpiteenä akuuttien sairauksien hoito päivystyksineen tulisi järjestää vain yhden organisaation toimesta. Julkisen sairaanhoidon jakautuminen akuuttien sairauksien hoidossa kahdelle eri taholle, eli kunnalle ja sairaanhoitopiirille, ei ole järkevää. Tästä jaosta kärsii sairaanhoitoa tarvitsevat ihmiset ja hoidon vaikuttavuus. Sairautensa johdosta lääkäriin hakeutuvan tai sinne lapsensa tai muun omaisensa vievän on voitava saada heti varmuus siitä, että nyt ja tässä on saatavilla turvallinen ja paras mahdollinen hoito. Sairaanhoidon kokonaiskustannukset alenisivat tuntuvasti ja henkilöstön rekrytointiongelmat vähenisivät tällä akuuttisairaanhoidon uudella järjestelyllä. Tähän HUS:n tulisi nyt suunnata neuvotteluvoimansa eikä yksityisbisneksen rakentamiseen hyvän maksukyvyn omaaville ihmisille sairaalan sisälle.

Kannustavalla palkkauksella ja hyvällä johtamisella voidaan nostaa kuntien ja HUS:n terveydenhoitotilojen ja laitteiden käyttöastetta. Asiakkaista ei ole pulaa. Valtakunnalliset sopimukset eivät estä julkisen sektorin lääkäreiltä ”virka-ajan” ulkopuolista työntekoa työnantajansa palveluksessa. Asiasta voidaan sopia paikallisesti neuvotellen kaikkien henkilöstöryhmien kanssa.

HUS:n strategian mukaisesti toimintaa johdetaan toteuttamalla tila- ja laiteinvestoinnit harkiten ja vain omaa tarvetta varten sekä maksimoiden niiden käyttöaste omalla toiminnalla. Muun muassa tähänkin liittyen strategiaan sisältyy kannustavista palkkausjärjestelmistä sopimisen mahdollisuus henkilöstön kanssa. Strategiaan ei kuulu tilojen ja laitteiden hankkiminen yli oman tarpeen kuntien kustannuksella ja niiden luovuttaminen yksityisbisnekselle ja yksityispotilaille.

En voi hyväksyä nyt uutisissakin esitettyä Yksityis-HUS Oy suunnitelmaa. Sen sijaan henkilöstön pysyvyyden ja rekrytoinnin ongelmat sekä kapasiteetin käyttöasteen maksimointi voidaan saavuttaa erilaisilla vaihtoehtoisilla kannustavilla ja palkitsevilla järjestelyillä. Tämä voidaan saavuttaa mm. työtiimien ”sisäisen yrittäjyyden” ratkaisumalleilla, suoritepalkkausjärjestelyin jne. Näistä voidaan sopia niin ”virka-aikaista ” työtä kuin lisätyötilanteitakin koskien.

Esitän, että ongelmat ratkaistaan toteutusmallilla jossa myös ilta- ja viikonloppuisin hoidetaan HUS:iin lähetteillä hoitoon tulleita omia potilaita HUS:n maksuperustein ja hinnoin ja ei loukata väestön yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa HUS:n sairaaloissa hoidon saamisessa, mutta joka malli kannustaa kuitenkin henkilöstön työskentelemään tarvittaessa myös iltaisin ja viikonloppuisin. Sitä mallia kannattaa suunnitella. Se olisi myös järjestettävissä taloudellisesti järkevämmin ja ilman erillisiä potilastietorekistereitä ja muita irrottautumisia HUS- konsernista ja sen palveluista.

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa,...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Jutta Urpilainen: Historia ei loppunutkaan 1990-lukuun – kauppa ei tuonut Kiinaan arvojamme eikä Venäjälle markkinataloutta

Yhdysvaltalainen filosofi Francis Fukuyama arvioi 1990-luvun alussa, että historia on loppunut demokratian ja kauppasuhteiden voittoon. Pieleen meni,...

Lue lisää »

Alueterveisiä: Hyvinvointialueet on perustettu asukkaita varten

Tämänkertainen otsikko on itsestään selvä, voi joku sanoa, mutta onko se kuitenkaan niin selvä meille jokaiselle? Kun seuraa valtakunnallista ja...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

Iisakki Kiemunki SDP:n eduskuntaryhmään mediasuhteiden asiantuntijaksi

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on valinnut hallintotieteiden maisteri Iisakki Kiemungin mediasuhteiden asiantuntijaksi. Kiemunki aloittaa tehtävässä...

Lue lisää »

SDP:n Mäkisalo-Ropponen: Vammaisten työllisyyden edistäminen tarvitsee oman tiekarttansa

Kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen vammaisten työllisyyden edistämisen tiekartan valmistelun...

Lue lisää »