web stats
diashow
Veikko Simpanen | Sosiaalineuvos

Ajankohtaiset

Rahoitusta on jo nyt liian vähän sote- palvelujen tuottamiseksi riittävinä

Lue lisää »

Pitääkö olla oikeus valita riittämätön hoito?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Veikko Simpanen

Veikko Simpanen

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

HYKSin Oy ei sovi HUS:n sisälle

Yksityissairaalatoiminta ei sovi HUS:n sairaaloihin
HYKSin Oy:n ”liiketoimintasuunnitelman” tultua nyt julkiseksi tiedoksi, voidaan havaita, että hyväksyttäviä syitä HYKSin Oy:n perustamisen valmistelun jatkamiselle ei suunnitelmasta ilmene. Tämän markkinoilla toimivan ”sairaalan” henkilöstö olisi pääasiassa HUS:n palveluksessa olevaa lääkärikuntaa ja myös muu henkilöstö olisi määrältään pienehköä hallintohenkilökuntaa lukuun ottamatta hussilaisia. ”Liiketoimintasuunnitelman” mukaan tarkoituksena olisi, että HUS:n tiloissa, HUS:n välineillä ja HUSilta tarvittavia palveluja ja asiakkaita hankkien tätä yritystä pyöritettäisi siten, että henkilöt työskentelisivät tämän yrityksen työntekijöinä oman HUS:n työaikansa lisäksi oman virka-aikansa ulkopuolella. Työneuvoston aiemmat päätökset huomioiden on oletettavissa, että tällainen konsernin sisällä, vaikkakin sen Oy:ssä tehtävä työ tulkittaisi ylityöksi ja sen mukaisesti rajoitettavaksi ja korvattavaksi.
Työntekijän suojelemiseksi säädetyn normaalin työajan ylittäminen aiheuttaa aina pitkäaikaisesti jatkuvana työntekijälle terveydellistä ja sosiaalista haittaa kielteisine seurauksineen. Tästä on seurauksena myös kielteisiä vaikutuksia työsuorituksiin sekä työyhteisöön. Erityisesti julkisen sektorin työnantajalta olisi moraalitonta syyllistyä tällaiseen ”liiketoimintasuunnitelmassa” suunniteltuun henkilöstöpolitiikkaan.   

HUS:n tuottamien julkisten sairaanhoitopalvelujen kysyntä kasvoi koko viime vuoden ajan ja nyt kysyntä kasvaa edelleen. Viime vuonna mm. lähetteet lisääntyivät 5500 kappaleella. Jäsenkuntien HUS:lta ostamat ns. DRG- tuotteet ylittivät budjetoidun euromäärän 77,8 miljoonalla eurolla. Jonotusaikojen hoitaminen lain edellyttämiin odotusaikojen raameihin ja HUS:lle määrätyn 2 miljoonan euron uhkasakon laukeamisen torjunta edellytti suurta ulkoisten palvelujen ostomäärää ja omien resurssien jatkuvaa käyttöä täysimääräisesti ja myös iltaisin ja viikonloppuisin.
Virka-ajan ulkopuolella henkilöstö suoritti lisätyötä vuonna 2010 yli 12 miljoonalla eurolla.  
Vuonna 2010 HUS hankki erilaisia ostopalveluja yhteensä 203 miljoonalla eurolla. Hoitopalveluja ostettiin muilta sairaaloilta 62 miljoonalla eurolla.
Vuokratyöhenkilöstöä vuokrattiin omiin sairaaloihin 13,5 miljoonalla eurolla. Suurimmaksi osaksi tällä rahalla ostettiin vuokralääkärien työtä.
Omien tilojen lisäksi HUS vuokrasi viime vuonnakin lisätiloja noin 100000 neliömetriä, eli noin kymmenen hehtaaria.

Elokuun 18. päivänä 2011 vuodeosastoille pääsyä jonotti n.16368 hoitoa tarvitsevaa. Heistä yli 3 kuukautta hoitoa odottaneita oli tuolloin 5872 henkilöä. Yli 6 kuukautta odottaneitakin oli 302henkilöä.  
Poliklinikalle jonottavia oli samanaikaisesti n. 26906 henkilöä. Heistä klinikalle pääsyä oli odottanut yli 3 kuukautta 4678 henkilöä. Yli 6 kuukautta poliklinikalle pääsyä jonottaneita oli tuolloin 264 henkilöä.
Terveydenhuoltolain astuttua voimaan 1.5.2011 kiristyi myös erikoissairaanhoidon hoitotakuu. Potilas on otettava lähetteen vastaanottamisesta lukien tutkittavaksi 3 viikon kuluttua ja tutkimukset tulee suorittaa vähintään 3 kuukauden kuluessa. Tutkimusten edellyttäessä hoitotoimenpiteitä, tulee ne suorittaa viivytyksettä ja ”ei kiireellisissäkin” tapauksissa vähintään 6 kuukauden kuluessa. Kuten edellä olevasta voi havaita, HUS:ssa ei potilaiden hoitotakuu toteudu kaikkia koskien. Näin ei saa jatkua epätasa-arvoisuus.

Julkisen erikoissairaanhoidon hoitotakuun tiukentuminen ja HUS:n potilasmäärän jatkuva kasvu eivät salli, että HUS:n tiloja, laitteita tai henkilöstöä käytettäisi terveydenhuoltolaissa säädetyn sairaanhoitopiirin lakisääteisen tehtävän lisäksi muuhun.
Oikeudellisten, eettisten ja yhdenvertaisuuden vaatimusten perusteella HUS ei saa rikkoa yleistä lakisääteistä hoitovelvollisuuttaan eikä siten käyttää resurssejaan itse maksavien potilaiden hoitoihin ottamalla heitä hoidettavaksi ohi potilasjonoissa olevien ihmisten.
Kaikki resurssit tarvitaan HUS:n lakisääteisen julkisen terveydenhuollon palvelutehtävän hoitamiseen. Päivystyksen kautta hoitoon otettujen potilaiden hoitamiseen HUS- kuntayhtymä tarvitsee jokaisena vuorokauden ja viikon hetkenä erittäin paljon pätevää henkilöstöä sekä tiloja ja laitteita. Myös ”ei kiireellisen” hoidon ja tutkimuksen odotusajat ovat HUSissa jo nyt liian pitkät lääketieteellisesti oikea-aikaisen hoidon antamiseksi ja tiukentuvan hoitotakuun noudattamiseksi. Oikeudenmukaisuus ei salli yhtään jonon ohitusta rahanvoimalla.

HYKSin Oy:n perustaminen HUS:n sisälle merkitsisi väestön hoidon saannin yhdenvertaisuuden loppua. Rahalla pääsisi jonoissa odottavien ohi tutkimuksiin ja hoitoon HUSiin. Kun hoito on kuitenkin lopulta jonoissa odottavillekin vähintään hoitotakuuajan täyttymisen uhatessa järjestettävä, seuraa siitä HUS:lle vielä nykyistä suurempi kalliiden yksityissairaalapalvelujen ostotarve. HYKSin Oy:n ”liiketoimintasuunnitelman” mukaan tavoitteena onkin se, että tämä ”yksityissairaala” myisi jatkuvasti HUS- kuntayhtymälle jonojen hallitsemiseksi palveluja, jotka HUS olisi pakotettu sakon uhalla ostamaan ”markkinoilta” vielä nykyistä suuremmassa määrin sairaanhoitopiirin oman lakisääteisen julkisen terveydenhoidon toiminnan riittämättömyyden johdosta.
Markkinaehtoisesti toimivalla HYKSin Oy:llä olisi mm. arvonlisäverovelvollisuus lain määräysten mukaisesti ja tuloksestaan veronmaksuvelvollisuus. Arvonlisäveron vaikutus ulottuisi myös kuntayhtymään sen toteuttaessa HYKSin Oy:n kanssa arvonlisäverollisten palvelujen ja tarvikkeiden osto- ja myyntitoimintaa. Hallinnoinnista syntyisi tämän järjestelyn seurauksena myös huomattavia lisäkustannuksia sekä HUS- kuntayhtymälle että HYKSin Oy:lle. HUS:n sisällä ja samalla markkinoilla toimivan osakeyhtiön täydellinen irrottaminen kuntayhtymästä pakottaisi myös kilpailuneutraliteettisyistä moniin suuria kustannuksia aiheuttaviin tieto- ja taloushallinnollisiin muutoksiin.
   
HYKSin Oy:n perustaminen ja toiminta nostaisivat huomattavasti edellä mainituista syistä myös HUS:n kunnille tuottamien palvelujen hintoja.

HYKSin Oy:n perustamatta jättäminen ja sen sijaan HUS- kuntayhtymän julkisten yhteisten palvelujen tuottamisen kehittäminen kysynnän kasvavaa tarvetta tyydyttävästi sekä kaikkien eri ammattiryhmien kanssa paikallisten sopimusten solmiminen henkilöstöä kannustavien ja palkitsevien sekä samalla kokonaistuottavuutta kehittävien sopimusten solmimiseksi on kuntayhtymän jäsenkunnille ja muille asiakkaille edullisempi ratkaisu kuin lisäkustannuksia ja eriarvoisuutta tarpeettomasti aiheuttavan HYKSin Oy:n perustaminen.    Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa,...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Tehy rekrysi Jessikka Aron

Jessikka Aro on aloittanut Tehyn viestintäpäällikön sijaisena, Tehy kertoo verkkosivuillaan. Aro on työskennellyt toimittajana muun muassa Yleisradiossa...

Lue lisää »

Naiset ovat repineet huivejaan irti ja huutaneet kuolemaa ”Iranin diktaattorille” protesteissa – ”Ihmiset ovat erittäin vihaisia”

Tämä on tuntunut aivan kamalalta. Mahsa Amini olisi myös voinut olla joku meidän perheemme naisista. Näin kuvaa STT:lle Suomessa asuva iranilaisnainen...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n Paula Werning: Kotitalouksille osoitettu tuki avuksi kohonneisiin sähkölaskuihin

Kansanedustaja Paula Werning (SD.) pitää tärkeänä, että kotitalouksia tuetaan sähkön kohonneiden kustannusten helpottamiseksi.

Lue lisää »

SDP:n varapuheenjohtaja Malm: Suomalaiset päättävät, kannattavatko he kokoomuksen halpaa Suomea vai SDP:n vahvaa Suomea

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm kommentoi Petteri Orpon kokoomuksen puheenjohtajapäivillä pitämää puhetta.

Lue lisää »