web stats
diashow
Veikko Simpanen | Sosiaalineuvos

Ajankohtaiset

Rahoitusta on jo nyt liian vähän sote- palvelujen tuottamiseksi riittävinä

Lue lisää »

Pitääkö olla oikeus valita riittämätön hoito?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Veikko Simpanen

Veikko Simpanen

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Tietotori

HUS ja yhdenvertainen hoidonsaanti ahneuden uhkaamat

HUS ja yhdenvertainen hoidonsaanti ahneuden uhkaamina

Maanantaina 9.5.2011 saimme HUS:n hallituksessa selvityksen HYKS Oy:n perustamishankkeesta. Asiaa viedään eteenpäin lääkäreiden toimesta ja toimitusjohtajan tuella jäsenkuntien talousjohtajien ilmaisemasta kriittisestä suhtautumisesta välittämättä ja omien julkisen sektorin potilaiden vaikeasta jonotilanteesta piittaamatta. Halutaan peittelemättä perustaa lääkäreille ansaintamielessä erikoismaksusairaala HUS:n tiloihin lähinnä vakuutusyhtiöiden korvauspotilaille ja itse maksaville potilaille. Tämän jonon ohituskaistan perustamisella ja lääkäreiden nettotulojen kasvattamisen tarpeellisuudella suorastaan perustellaan Oy:n perustamista.
Suunnitelmana on siis perustaa osakeyhtiö, joka HUS:n henkilöstöllä toimien iltaisin ja viikonloppuisin harjoittaisi toimintaa HUS:n tiloissa, HUS:n laitteilla, suurimmaksi osaksi HUS:n IT-tekniikalla ja – ohjelmilla sekä HUS:n apteekin Oy:lle  perustaman lääkekeskuksen lääkkeitä käyttäen. Lisäksi Oy käyttäisi HUS:n tukipalveluja.
Osakepääoma jakautuisi siten, että kuntayhtymä HUS omistaisi 45 %, HUS:n lääkäreille perustama Holding-yhtiö 25 %, jonka kautta lääkärit tulisivat Oy:n omistajiksi.Suunnitelman mukaan HUS rahoittaisi perustamisvaiheessa myös tämän henkilöstönsä omistusosuuden jonka sitten myöhemmin henkilöstö lunastaisi. Näin luodaan lääkäreiden tulojen pääomatuloksi muuttamisen mahdollisuus tämän Holding- yhtiöjärjestelyn avulla. Pohjola, jonka piti tulla suunnitelman mukaan tähän yhtiöön osakkaaksi 20 %:n osuudella, onkin yllättäen ilmoittanut jättäytyvänsä pois hankkeesta. Eläkeyhtiö Varman ilmoitetaan olevan tulossa osakkaaksi 10 %:n osuudella. Sitä, mistä nyt haetaan Pohjolalle korvaaja, ei hallitukselle kerrottu.
Tästä järjestelystä tulisi aiheutumaan myös HUS- kuntayhtymälle suuria lisäkustannuksia. Näitä muun ohella aiheutuisi mm. arvonlisäverotuksesta. Vuokrattaessa markkinoilla toimivalle yhtiölle erilaisia aineellisia tai aineettomia hyödykkeitä, joista HUS on saanut investoidessaan arvonlisäveron palautuksen, syntyy verottajalle oikeus myös verottajan arvioimaan takautuvaan palautusten takaisin perintään.
HYKSin Oy:ssä HUS- omistuksen ja määräysvallan pudotessa alle 50 %:n, osakeyhtiö ei olisi enää myöskään HUS-konsernin osa eikä HUS:n hallinnon määräysvallan alainen yhtiö. Tämän seurauksena myöskään HUS:n jäsenkunnilla ei olisi vaikutusmahdollisuutta yhtiöön.  
Pahinta tässä olisi HUS:n oman toiminnan ja HUSiin hoitoon lähetettyjen potilaiden kannalta HUS:n hoitokapasiteetin ja sen joustavan käyttömahdollisuuden kaventuminen.  Osakeyhtiön kanssa tehtävän tilojen, laitteiden sekä välineiden ilta- ja viikonloppukäyttösopimuksen solmimisen johdosta nämä Oy:n käytössä olevat tilat, laitteet ja välineet olisivat iltaisin ja viikonloppuisin pois HUS:n käytöstä. Myös osakeyhtiöön sitoutunut HUS:n lääkärikunta ja muu yhtiön henkilöstö tekisi työtä illat ja viikonloput ns. omaan piikkiin. HUS:n oma palvelutoiminta vaikeutuisi tämän HUS:n sisällä ja HUS:n määräysvallan ulkopuolella toimivan Oy:n johdosta.
Tämä hanke ihmetyttää. HUS on parhaillaan lähetteiden liian hitaan käsittelyn johdosta Valviran 900 000 euron ehdollisen sakkopäätöksen alainen. Yli 2 260 lähetettä ylitti vielä huhtikuun lopussakin laissa säädetyn 21 päivän enimmäiskäsittelyajan. Jos HUS:n selvitykset eivät tyydytä Valviraa, sakko määrätään maksettavaksi. Toki siitä voi valittaa..
Kuntien perusterveydenhuollon ja potilaiden kannalta on kuitenkin olennaista se, että kaikki lähetteet HUS:ssa käsitellään laissa edellytetyssä 21 päivän kuluessa.
Yli 26 000 potilasta jonotti 6.5.2011 HUS:n poliklinikoille tutkimuksiin jo hoitoon pääsyä. Hoitotakuumääräysten mukaan lähetepotilaat on tutkittava ja määrättävä tarvittavaan hoitoon 3 kk:n kuluessa lähetteen saapumisesta. Yli 3 kuukautta poliklinikoille jonottavia oli 6.5.2011 n. 2600 henkilöä. Kesän aikana on oletettavissa tämän jonotilanteen ja hoitotakuun laiminlyönnin edelleen pahenevan. Pelättävissä on, että elokuun lopussa Valviran toteuttama valvonta johtaa uuteen uhkasakkopäätökseen liian pitkän tutkimusjonon johdosta.
HUS:n vuodeosastoille hoitoon pääsyä odotti edellä mainitun klinikkajonottajien lisäksi 6.5.2011 noin 16 000 potilasta.
Mielestäni tämä jonotilanne osoittaa, että täydellä kapasiteetillakaan ja ilta- ja viikonloppulisätöitä jatkuvasti tehden ei jonotilannetta ole saatu hallintaan. Jonoja on purettu edelleen myös tänä vuonna sairaanhoidollisten palvelujen ostoilla muilta sairaaloilta. Sairaanhoidollisten palvelujen ostot ovat jopa ylittäneet talousarvion.
Alkuvuoden aikana tammi-maaliskuussa jäsenkunnista on tullut hoitoon kasvava määrä potilaita. Päivystyskäyntien määrä on lisääntynyt 2,1 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja elektiivisten lähetteiden määrä on kasvanut 3,9 %. Jäsenkuntien potilaiden hoidosta on syntynyt laskutettavaa menoa kunnille tämän vuoden tammi-maaliskuussa edelliseen vuoteen verrattuna 7,4 % enemmän. Euroissa tämä kasvu on 23 miljoonaa euroa.
Hoitotarpeen väestössä edelleen kasvaessa ei missään tapauksessa pidä ryhtyä HUS:n palvelukapasiteetin tehokkuutta ja tuottavuutta heikentävään HYKSin Oy:n rakentamiseen HUS:n tiloihin. Järjestely loukkaisi väestön yhdenvertaisuutta hoidon saannissa ja johtaisi pitkien erikoissairaanhoitojonotusaikojen johdosta kuntien perusterveydenhuollon palvelutarpeen ja menojen kasvuun.
Koko palveluketjun tuottavuus ja kustannustehokkuus parantuisivat merkittävästi hoidon odotusaikoja lyhentämällä. Oikea-aikaisuus hoidon saannissa on myös potilaan toimintakyvylle ja taloudelle merkittävä tekijä.
Ei henkilöstön kannustamiseksi tarvita HUS:n toiminnan rationalisointia haittaavan ja HUS:lle suuria kustannuksia aiheuttavan HYKS Oy:n perustamista sairaalan sisälle. Kannustavaa ja palkitsevaa palkkausta voidaan käyttää välineenä HUS:n palvelutoiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden jatkuvaan parantamiseen myös hoidettaessa hoitoa tarvitsevat ihmiset yhdenvertaisesti.
Miten tämän hankkeen valmistelun voisimme pysäyttää mahdollisimman pian ja käyttää hankkeen valmistelusta vapautuvat henkilöresurssit terveydenhuoltolaissa HUS:lle säädettyjen tehtävien kehittämiseksi?


Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa,...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys jatkunut viime vaaleja vilkkaampana

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on jatkunut vilkkaampana kuin neljän vuoden takaisissa eduskuntavaaleissa. Kolmantena ennakkoäänestyspäivänä...

Lue lisää »

Työvoimapulassa häviävät kaikki – Saksan ay-liike haluaa lisää ulkomaalaista työvoimaa

Saksan hallitus on ammattiliittojen tuella helpottamassa työntekijöiden saapumista maan työmarkkinoille EU:n ulkopuolelta. Sosialidemokraattien johtama...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n ryhmäpuheenvuoro vuoden 2023 budjetin palautekeskutelussa

SDP:n ryhmäpuheenvuoro vuoden 2023 budjetin palautekeskutelussa. kansanedustaja Riitta Mäkinen. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.

Lue lisää »

Sähkön hintakriisi kärjistyy – SDP on valmis toimimaan

SDP on valmis ottamaan käyttöön kaikki keinot, joilla sähkön hintaa kuluttajille pidetään kohtuullisena, kannusteita sähkön säästämiseen...

Lue lisää »