web stats
diashow
Veikko Simpanen | Sosiaalineuvos

Ajankohtaiset

Rahoitusta on jo nyt liian vähän sote- palvelujen tuottamiseksi riittävinä

Lue lisää »

Pitääkö olla oikeus valita riittämätön hoito?

Lue lisää »

Muualla verkossa

Jaa eteenpäin

Veikko Simpanen

Veikko Simpanen

Tapahtumakalenteri

Ma Ti Ke To Pe La Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Tietotori

Ministerivaliokunnan esitys sairaanhoidosta on torjuttava


Hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittisen ministerivaliokunnan esitys on mediassa kerrotulla sisällöllä torjuttava.

On helposti osoitettavissa, että keisarilla ei ole vaatteita.

Näen nyt tässä tilanteessa myös henkilöstöön liittyvän suuren jo syntyneen välittömän ongelman. Poliittisten puhujien ja median äänellä julistetaan, että sairaanhoitopiirit lakkautetaan. Helsingin Sanomat toteaa tämän jopa pääkirjoituksessakin viisaana taktiikkana kuntauudistuksen aikaansaamiseksi!? Mistä sairaanhoitopiirit saavat poislähtevien tilalle henkilöstöä tällä uutisoinnilla? Kuka nyt lähtisi töihin pyrkimään lakkautettavan sairaanhoitopiiriin mihinkään ammattiin? Kansainvälisesti omistetut ”terveystalot” saavat näillä puheilla henkilöstöpulansa kyllä korjattua.
Tässä on nyt syntynyt vakava tilanne, jonka ymmärtämättömyyttään poliittiset päättäjät ja media ovat aiheuttaneet julkiselle sairaanhoidolle.
Lisäksi, jos sairaanhoitopiiri- kuntayhtymät todella lakkautetaan, pakottaa se hankintalain mukaan järjestämisvastuussa olevat kunnat ja sote- alueet kilpailuttamaan kaikki ulkoa hankkimansa tuki- ja hoitopalvelut markkinoilla. Ja ne joutuvat siihen ilman muuta, sillä niiden omat mahdollisuudet eivät tule riittämään niille suunnitellun perus- ja erikoissairaanhoidon ja kaikkien niille nyt sairaanhoitopiirin keskitetyllä organisoinnilla tuottamien sairaanhoidon tukitoimintojen tuottamiseen. Siitä on seurauksena palvelujen saatavuuden ja laadun romahtaminen hintakilpailun seurauksena, kuten perusterveydenhuollossa on tapahtunut ja alan henkilöstölle seuraukset olisivat samat kuten bussifirmoissa Uudellamaalla nykyisin, pakkokiertäminen muutaman vuoden välein yritykseltä toiselle työtä saadakseen. Siinä saattaisi motivaatio itsensä kehittämiseen ja työssä viihtyminen romahtaa. Taitaisi käydä näiden yksityisten tuottajien laitekannallekin samoin kuin bussien huollolle ja kunnolle on käynyt täällä Uudellamaalla.

Sairaanhoitopiiri- kuntayhtymän tuottaman sairaanhoidon ja tukipalvelujen tuottamisen hajautuminen useille eri hallinnollisille tuottajille ja useille työnantajille aiheuttaisi myös potilastietojärjestelmien ja potilastietoarkistojen sekä hallinnoinnin tietojärjestelmien laajoja uudistamistarpeita kunnille erittäin suurine kustannuksineen. Hajauttamisvaiheessa syntyisi kunnille myös muita erittäin suuria kustannuksia ja kuntakohtaista velkaantumisen kasvua purettaessa sairaanhoitopiiri- kuntayhtymää.

Julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon tuottamisen palasiksi hajottamisen sijasta kokoaminen hallinnollisesti nykyistä suuremmiksi tuottajiksi on hoidon saatavuuden ja laadun kannalta Suomen väestölle sekä taloudellisesti kunnille esitystä järkevämpi ratkaisu.

Median kertoma sairaanhoitopiirien lakkauttaminen on myös ristiriidassa terveydenhuoltolaissa ja sen nojalla annetussa asetuksessa määrätyistä toimintojen keskittämisistä sairaanhoitopiireille ja myös sairaanhoitopiirien kesken erva- alueiden piirien yhteistyötä koskien. Muun muassa ensihoito, apuvälineet, päivystys, laboratoriotutkimukset, kuvantamistutkimukset lausuntoineen, tietojärjestelmien kehittäminen, tutkimuksen koordinointi jne. määrätään keskitetysti yhteisesti hoidettaviksi.

Yliopiston ja sairaanhoidon yhteistyö ajautuisi myös aika vaikeaksi tarvittavan monipuolisen sairauskirjon tutkimuksiin saannin järjestämiseksi. Taitaisi tapahtua tutkimustoiminnan määrän ja tason romahdus maassamme.

Median välittämän tiedon mukaan ministereiden taktiikkana on kerrotun mukaisesti painostaa tällä kerrotulla erikoissairaanhoidon kuntayhtymien lakkauttamisilla ja uudella järjestelyllä kunnat liittymään yhteen 20 000 – 100 000 asukkaan kunniksi tai sote- alueiksi. Heikennetään siis vakavasti terveyspalvelujen saantia ja laatua sekä tutkimustoiminnan edellytyksiä ja aiheutetaan kunnille suuria turhia kustannuksia lakkauttamalla sairaanhoitopiirit, jotta saataisi kuntaliitoksia. Miten tällainen ajattelu on voinut syntyä?
Epäilen kokoomuslaista virkamieskuntaa ja kokoomuksen ministeriryhmää. Esimerkiksi Suomen suurimmatkaan kunnat eivät selviydy nykyisistäkään väestönsä terveydenhoidon järjestelyistä ilman sairaanhoitopiirinsä HUS:n keskitetysti yli 20 kunnalle ja noin 1,5 miljoonan väestömäärälle tuottamia lääketieteellisiä ja muita hoidoissa välttämättömiä tukitoimia ja sairaanhoitopiirinsä erikoissairaanhoitopalveluja. Tämän Uudellamaalla tehdyn keskittämisen ansiosta hoidon oikea- aikainen ja laadultaan hyvä palvelu on onnistuttu tuottamaan erittäin taloudellisesti ja jatkuvasti tuottavuutta parantaen. Tämä ilmenee myös tilastoista. Miksi ihmeessä taktisista syistä hyvät keskitetysti toimivat sairaanhoidon palvelujärjestelmät pitäisi hajottaa? Siinä menisi palasiksi koko julkisen sektorin tuottama terveydenhoito kalliine seurauksineen.

Kärsijöiksi tällä julkisen erikoissairaanhoidon hajauttamistaktiikalla tulevat sairaat ja tulevaisuudessa sairastuvat ihmiset. Sairaita ihmisiä ja alan henkilöstöä ei saa mielestäni käyttää pelipallona tässä kuntarakenne pelissäkään. Eikö kuntarakenneuudistuksen pitäisi parantaa sairaanhoidon saatavuutta ja laatua eikä heikentää sitä?
On myös vakava virhe näin epärationaalisin järjestelyin lisätä terveydenhuollon tuottamiskustannuksia.

Esimerkiksi HUS- kuntayhtymän lakkauttamisen sijasta HUS:n palveluksessa olevien erikoislääkäreiden ja erikoistuneen muun henkilöstön työskentelyä kuntien johtamilla terveysasemilla tulee lisätä nopeasti. Kuntien terveyskeskuksiin tulee lisäksi perustaa HUS:n erikoislääkäreiden ja muun erikoistuneen henkilöstön tutkimus- ja hoitopalveluja hyväksi käyttäviä yleis- ja erikoislääkäripalveluja tuottavia julkisen terveydenhuollon yhteisiä lääkäriasemia. Tämä järjestely turvaisi väestölle oikea- aikaisen hoidon nykyistä paremman saatavuuden yhdenvertaisesti, jo ensikäynnillä korkealaatuisemman tutkimuksen ja tarvittavan hoidon sekä alentaisi samalla sairaanhoidon kokonaiskustannuksia. Päivystyskäynnit ja osastohoidot vähenisivät. Henkilöstön pysyvyys ja saatavuus olisivat myös tällä esittämälläni toteutusmallilla turvatumpaa kuin palvelujen tuottamista ja alan henkilöstön työnantajatoimintaa hajauttavilla ratkaisuilla. Tämä esittämäni järjestely vähentäisi myös sairaiden kärsimystä ja tuskaa.

Uutiset Espoo.fi

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä puoltaa yleisötilaisuuksien lohkomisvaatimuksesta sekä kahden metrin turvaväleistä luopumista

Epidemiatilanne pääkaupunkiseudulla on kehittynyt kohti parempaa suuntaa,...

Lue lisää »

Valtuusto jakoi luottamuspaikat

Valtuuston puheenjohtajaksi valittiin Henna Partanen (Vihr.) ja...

Lue lisää »

Uutiset Demokraatti.fi

Mikä tapahtuma on synnyttänyt myönteisiä tunteita? – näin suomalaiset vastasivat

Suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti päättäjien nopeaan toimintaan Nato-jäsenyyttä haettaessa, käy ilmi tutkimuslaitos E2 Tutkimuksen...

Lue lisää »

Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Lisää ydinvoimaa

Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää ydinvoiman lisärakentamista. Ryhmä haluaa kaikille turvallisuusvaatimukset täyttäville ydinvoimahankkeille...

Lue lisää »

Uutiset SDP.fi

SDP:n kansanedustaja Tuula Väätäinen: Kotitalouksille tukea kasvaneisiin sähkölaskuihin

Suomalaisia kotitalouksia tuetaan tulevana talvena kasvaneiden sähkölaskujen kanssa. Kansanedustaja Tuula Väätäinen (sd.) pitää erityisen tärkeänä,...

Lue lisää »

SDP:n Paula Werning: Kotitalouksille osoitettu tuki avuksi kohonneisiin sähkölaskuihin

Kansanedustaja Paula Werning (SD.) pitää tärkeänä, että kotitalouksia tuetaan sähkön kohonneiden kustannusten helpottamiseksi.

Lue lisää »